Samospráva

Obecné lesy

Cenová ponuka guľatiny - II. a III. štvrťrok 2014

Cenová ponuka na predaj surového dreva – guľatiny z obecnej hory obce V.H.Kalinka platná na uvedené štvrťroky 2014 schválená Obecným zastupiteľstvom na svojom zasadaní dňa 23.05.2014

Cenová ponuka - SMREK

Cenová ponuka guľatiny - III. a IV. štvrťrok 2012

Cenová ponuka na predaj surového dreva – guľatiny z obecnej hory obce V.H.Kalinka platná na uvedené štvrťroky 2012 schválená Obecným zastupiteľstvom na svojom zasadaní dňa 27.07.2012

Cenová ponuka - SMREK

Cenová ponuka guľatiny - II. štvrťrok 2012

Cenová ponuka na predaj surového dreva – guľatiny z obecnej Hory obce V.H. Kalinka platná na druhý štvrťrok 2012 schválená Obecným zastupiteľstvom na svojom zasadaní dňa 16.03.2012.

Cenová ponuka - SMREK
Cenová ponuka - BUK